Do ensino secundário para o superior: O impacto emocional da transição [From high school to higher education: The emotional impact of transition]

TitleDo ensino secundário para o superior: O impacto emocional da transição [From high school to higher education: The emotional impact of transition]
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsDias, D, Sá, MJ
JournalRevista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educacion: revista de estudios e investigación en psicología y educación
Volume19
Issue2
Pagination35-48
ISSN1138-1663

© CIPES 2019