A radiolucency between the roots of 2 vital teeth | Een radiolucentie tussen de radices van 2 vitale gebitselementen.

© CIPES 2019